Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

Η εταιρία μας

Ιδρύθηκε το 1983 σαν προσωπική επιχείρηση με κύρια ασχολία την εμπορία εξοπλισμού, μελέτη και κατασκευή συστημάτων Βιομηχανικού Αυτοματισμού, πιο συγκεκριμένα την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομηχανικής ψύξης, κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς δίνουμε προτεραιότητα στον ποιοτικό σχεδιασμό των προϊόντων μας

Εύχρηστο λογισμικό στα Ελληνικά

Δυνατότητες απομακρυσμένης επιτήρησης σε πραγματικό

χρόνο

Λήψη SMS, e-mail, notification ή Tweet μηνύματος σε

περίπτωση βλάβης

Λήψη αρχείου ιστορικού καταγραφών και παραγωγή Aναλυτικής

Aναφοράς (γράφημα, αρχείο κειμένου, αρχείο CSV)

Πλήρως συμμορφωμένο με το Ευρωπαικό Πρότυπο (ΕΝ 12830)

Ποιοτικός έλεγχος και βαθμονόμηση από εξειδικευμένο

προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό

Εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία πώλησής για όλα τα

προϊόντα

Έργα

Έχουμε αναλάβει και εκτελέσει μεγάλα και σημαντικά έργα στην Ελληνική και Διεθνή Βιομηχανία.

DOWNLOADS

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλο το υποστηρικτικό υλικό για τα προϊόντα μας καθώς και χρήσιμους οδηγούς χρήσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

© Dataloggers. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.