Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

MiniLogger

Το MiniLogger είναι ένα πρακτικό σύστημα καταγραφής, με αυτόνομα

καταγραφικά θερμοκρασίας, πολύ μικρών διαστάσεων. Τα προϊόντα αυτά

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN12830, όπως ορίζει ο

κανονισμός 37-2005 που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1-1-2006, και κατάλληλα για ενσωμάτωση σε συστήματα ISO και HACCP.

NetServer

Ανάπτυξη αξιόπιστων αλλά και οικονομικών λύσεων επιτήρησης, καταγραφής και αυτοματισμού για την βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

Θερμογράφος

Είναι ένα πλήρες πακέτο (καταγραφικά και λογισμικό) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των θερμικών διεργασιών όπως είναι η παστερίωση, αποστείρωση κλπ. Η σωστή χρήση του, συμπληρώνει τους απαραίτητους κρίκους της ιχνηλασιμότητας στην παραγωγική διαδικασία και φυσικά είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ISO καθώς και σε συστήματα HACCP.

Innotech Omni

Αποτελούν την νέα γενιά σύγχρονων Ψηφιακών Συστημάτων Επεξεργασίας, κατάλληλα για εφαρμογές ελέγχου στην ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων καθώς επίσης και στον έλεγχο διαδικασιών.

DOWNLOADS

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλο το υποστηρικτικό υλικό για τα προϊόντα μας καθώς και χρήσιμους οδηγούς χρήσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

© Dataloggers. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.