Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

Έργα με την Ενεργειακή Ελλάδος

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 450RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στην Timisoara. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Αερισμοί χώρων παραγωγής.

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 300RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στο Novosibirsk. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Αερισμοί χώρων παραγωγής.

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 820RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στη Νιγηρία.

Εργοστάσιο Οινοφύτων
Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ψυκτικής ισχύος 32RT για τη βελτίωση του χώρου ωρίμανσης ψωμιού στο εργοστάσιο των Οινοφύτων. Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού στο θάλαμο αποθήκευσης δημητριακών στο εργοστάσιο των Οινοφύτων. Προμήθεια ψύκτη και εναλλάκτη για το σύστημα ψύξης Tricool, στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ψυκτικής ισχύος 100RT στο χώρο του ζυμωτηρίου στο εργοστάσιο Οινοφύτων.

Coca-Cola Bottlers Bihor S.R.L, Oradea, Romania:

Κλιματισμός γραφείων, αερισμός χώρων παραγωγής και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

Coca-Cola Bottlers Iasi S.R.L, Iasi, Romania:

Κλιματισμός γραφείων, αερισμός χώρων παραγωγής και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

DOWNLOADS

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλο το υποστηρικτικό υλικό για τα προϊόντα μας καθώς και χρήσιμους οδηγούς χρήσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

© Untitled. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.